Energiek Brunssum

Samenwerken aan groene energie

Energiecoöperatie Energiek Brunssum is een burgerinitiatief van betrokken Brunssummers met als hoofddoel het verminderen van het gebruik van fossiele energiebronnen en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energie.

Samenwerken aan groene energie

Energiek Brunssum stimuleert dat bewoners, maatschappelijke partners en bedrijven samenwerken om lokaal energie te besparen en op te wekken. De coöperatie draagt op deze manier tevens bij aan maatschappelijke betrokkenheid en het creëren van werkgelegenheid in Brunssum. Er is bewust gekozen voor een coöperatieve vorm, want een coöperatie is van en voor de leden zelf!

Samenwerken aan groene energie

Bewustzijn creëren voor energie vraagstukken

Energiek Brunssum zet zich in om bewoner, bedrijven en maatschappelijke partners in Brunssum bewuster en slimmer met energie om te laten gaan. De coöperatie draagt bij aan het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel van energiegebruikers in Brunssum door doelgericht te informeren, communiceren en inspireren over energievraagstukken.

Bewustzijn creëren voor energie vraagstukken

Onafhankelijk van fossiele energiebronnen

Energiek Brunssum gaat voor onafhankelijkheid van fossiele energiebronnen. De coöperatie richt zich op het realiseren van innovatieve energieprojecten en het daadwerkelijk lokaal opwekken, leveren en gebruiken van duurzame energie ten behoeve van de leden of andere afnemers.

Onafhankelijk van fossiele energiebronnen

Duurzaam voor toekomstige generaties

Energiek Brunssum werkt aan een duurzame Leefomgeving voor toekomstige generaties, waarbij een gezonde balans tussen de fysieke leefomgeving en energieopwekking centraal staat. De coöperatie stimuleert en helpt leden en partners om bij te dragen aan het verminderen van fossiele energie.

Duurzaam voor toekomstige generaties

Wordt lid en help ons groeien

Energiek Brunssum werkt samen met haar leden en haar partners aan een duurzaam Brunssum door actief in te zetten op bewustzijn en onafhankelijke energieopwekking. Wordt lid van Energiek Brunssum. Het lidmaatschap bedraagt 10 Euro per jaar.

Ik wil lid worden